Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerschap en moderne voorlichting

De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich
hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er meer structurele aandacht komt voor democratisch
burgerschap op school. Kennis over de werking van democratische instituties en mensenrechten is in een democratie onmisbaar voor volwaardige participatie. Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen en leren zij accepteren dat er ook andere meningen bestaan. Het leren hoe je op een democratische manier je stem kunt laten horen en conflicten kunt oplossen is een onmisbare vaardigheid in onze samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is het concept van Vreedzame School in Veenendaal, die zich in een breed programma niet alleen richt op de school, maar expliciet ook op de wereld daar omheen. We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld worden om op school in gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol gedrag en de impact daarvan. We staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen en gesprekken met meisjes én jongens over gezondheid en seksualiteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018