Steun ons en help Nederland vooruit

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen omgeving

Door problemen op tijd te signaleren, voorkom je dat mensen dakloos raken. Wanneer er toch opvang nodig is, moeten mensen met snelle hulpverlening tot rust kunnen komen met het doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Veenendaal biedt voor mensen die dat nodig hebben al effectieve beschermde woonvoorzieningen en maatschappelijke opvang, in samenwerking met de regio in Amersfoort. Heel kwetsbare mensen worden steeds meer opgevangen in hun eigen huis in plaats van bij de crisisopvang. D66 vindt dat een vertrouwde omgeving positief is voor herstel, waarbij natuurlijk altijd 24-uurs opvang mogelijk moet blijven wanneer dat nodig is. We willen extra aandacht voor schulden die belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen doorstromen naar zelfstandig wonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018