Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherm privacy

De gemeente heeft enorm veel gegevens over onze inwoners. Van basisgeveens bij de bevolkingsadministratie, gegevens over afvalinzameling, woningen, werk, inkomen tot zorg. Het is van groot belang dat de gemeente zorgvuldig hiermee omgaat en deze gegevens beschermt tegen onbevoegde toegang. Ook mag de gemeente niet al deze gegeven in combinatie met elkaar gebruiken. Gebruik is alleen toegestaan voor het doel waar ze voor verzameld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gegevens die verzameld zijn ten behoeve van zorg van een individuele cliënt niet gecombineerd mogen worden met gegevens over inkomen van dezelfde persoon. In de afgelopen periode is mede dankzij D66 ingezet op privacy en zijn bewustwordingscampagnes binnen de gemeentelijke organisatie opgestart. Dit moet voortgezet worden. De decentrale opslag van persoonsgegevens moet in lijn zijn met de strenge Europese wetgeving. D66 zal het college controleren op het navolgen van de regelgeving en indien van toepassing aanspreken op de schending van privacy.

Een uitgangspunt van privacy hoort te zijn dat de burger zelf eigenaar is en beschikking heeft over zijn eigen informatie en data. Nu is het voor veel inwoners nog onduidelijk wat de gemeente van ze weet en wat er mee speelt in de besluiten die over hun situatie plaatsvinden. Om dit op te lossen moet er volgens D66 een burgerdossier beschikbaar zijn voor elke inwoner van Veenendaal. Elke inwoner moet in zijn/haar digitale dossier kunnen zien welke zaken hij/zij heeft lopen met de gemeente en welke instellingen binnen de gemeenten ernaar gekeken hebben. Op deze wijze kan de burger zien dat hij snel en efficiënt wordt geholpen. Ook moet iedereen in dit dossier kunnen zien welke instantie toegang heeft tot welke gegevens. Als iemand erachter zou komen dat er gegevens oneigenlijk worden gebruikt, zou de gemeente volgens D66 een duidelijk contactpunt moeten hebben voor privacyklachten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018