Steun ons en help Nederland vooruit

Beperkte eigen bijdrage in Wmo

Wanneer er meer zorg nodig is dan de omgeving kan bieden dient er professionele zorg te zijn. De gemeente staat het dichtst bij mensen en is daarom het beste in staat deze zorg te organiseren. Zij kan keuze bieden in het aanbod van zorg. Wanneer mensen zorg krijgen die geleverd wordt door de gemeente onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt de gemeente bijna altijd een beperkte eigen bijdrage. Dit is nodig om de Wmo betaalbaar te houden. Wel moeten mensen dan weet hebben van regelingen binnen Wmo, zodat zij niet, uit angst voor een hoge eigen bijdrage, alsnog zorg mijden. Door dit sociale beleid en de goede communicatie daarover wil D66 de gemeentelijke zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018