Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud van èn nieuw cultureel erfgoed

Wij zijn als D66 blij dat er inmiddels een visie Cultureel Erfgoed Veenendaal is gemaakt. In ons vorige verkiezingsprogramma hebben wij hierom verzocht en dit is opgenomen in het raadsprogramma 2014-2018. Op ons voorstel zijn zowel de Monumentendag als de Dag van de Architectuur in stand gehouden en de subsidie voor gemeentelijke monumenten.

Wat ons betreft zijn we erg zuinig op ons cultureel erfgoed en dat is meer dan monumenten alleen. Er zijn in Veenendaal veel beeldbepalende en historisch betekenisvolle panden, wijken en straten die het behouden waard zijn. Behoud in plaats van sloop dus!

Wat ons betreft wordt de gemeentelijke monumentenlijst uitgebreid. Ook zijn wij van mening dat er ruimte en aandacht zou moeten zijn voor ‘toekomstige’ of ‘nieuwe’ monumenten of andere beeldbepalende panden. Denk hierbij ook aan de rol van spraakmakende architectuur. Ook de ‘verhalen van Veenendaal’ die deel uitmaken van het (fysieke) erfgoed en identiteit van Veenendaal zijn belangrijk om te ontsluiten voor inwoners en te bewaren voor het nageslacht. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke herbestemming en renovatie van de zogenaamde Gelderse School aan de Prins Bernhardlaan als de meest ultieme verbeelding van de Gelderse periode van Veenendaal tot 1960. Bij nieuwe plannen moet veel meer dan in het verleden rekening gehouden worden met beeldbepalende gebouwen en structuren. D66 vindt dat deze behouden moeten blijven. Ook bij renovaties ten aanzien van energie moet hiermee rekening worden = gehouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018