Steun ons en help Nederland vooruit

Aanpak huiselijk geweld

Huiselijk geweld behoeft volgens D66 een apart aandachtspunt in het veiligheidsbeleid. D66 pleit voor een beleid dat het signaleren en monitoren van huiselijk geweld verbetert en een integrale aanpak met alle betrokken hulpverleningsinstanties stimuleert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018