Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juni 2020

Schriftelijke vragen inzake toename sociale ongelijkheid als gevolg van corona

Geacht College,

Op dinsdagochtend 16 juni hebben de burgemeesters van 15 gemeenten een manifest overhandigd aan het kabinet. In dit manifest wordt aangegeven dat de coronacrisis een exponentiële groei van problemen veroorzaakt in kwetsbare gebieden. De burgemeesters geven aan dat voorkomen moet worden dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt.
De grootste knelpunten die de burgemeesters signaleren zijn onderwijsachterstanden, het lerarentekort dat in de kwetsbare gebieden nog schrijnender is, het oplopen van de werkloosheid, toename van schulden en armoede, spanningen in huis en op straat, huisvestingsproblemen voor kwetsbare groepen als arbeidsmigranten en spoedzoekers, jeugdoverlast als gevolg van werkloosheid en risico’s op een vlucht in (ondermijnende) criminaliteit.

Naar aanleiding van dit manifest hebben we de volgende vragen.

  1. Heeft u kennisgenomen van dit manifest?
  2. Ziet het college aanleiding om (deels) aan te sluiten bij de oproep van deze burgemeesters?
  3. Zijn er signalen in Veenendaal die, als gevolg van corona, wijzen op een toename van onderwijsachterstanden, schulden en armoede, spanningen in huis en op straat, huisvesting, jeugdoverlast en (ondermijnende) criminaliteit?
  4. Welke acties heeft de gemeente ondernomen om de (mogelijke) problemen op bovenstaande terreinen tegen te gaan?
  5. Waar liggen de grootste aandachtspunten voor de gemeente Veenendaal inzake het aanpakken van sociale ongelijkheid?

Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de D66 fractie,
Youssef Boutachekourt
Raadslid D66 Veenendaal