Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 maart 2007

Ronnie Weijers geïnstalleerd als commissielid Provinciale Staten

Ronnie Weijers

In de vergadering van Provinciale Staten van 15 maart jl. is Ronnie Weijers uit Veenendaal geïnstalleerd als “ondersteunend commissielid”. De komende vier jaar zal hij als niet-Statenlid onderdeel uitmaken van de D66-fractie. Ronnie zal samen met fractievoorzitter Ralph de Vries zitting nemen in de Statencommissie Ruimte, Groen en Wonen. Fracties in Provinciale Staten mogen zich laten ondersteunen door twee leden, die ook op de lijst stonden. Voor kleinere fracties is dit hard nodig om het werk in provinciale staten goed te kunnen doen. D66-Statenleden Ralph de Vries en Jacqueline Versteeg worden geassisteerd door
Ronnie Weijers en Niels Hoefnagels. Meer…