Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling. Contact met de leden, organisatie van evenementen en activiteiten, en het coördineren van verkiezingscampagnes vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Jelle Hordijk

Jelle Hordijk

Penningmeester en Schaduwraadslid