Steun ons en help Nederland vooruit

1. Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling. Contact met de leden, organisatie van evenementen en activiteiten, en het coördineren van verkiezingscampagnes vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Perihan Özgül

Perihan Özgül

Secretaris Politiek

Leo Coïni

Leo Coïni

Bestuurslid Algemene Zaken