Steun ons en help Nederland vooruit

1. Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling. Contact met de leden, organisatie van evenementen en activiteiten, en het coördineren van verkiezingscampagnes vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. Raadsleden

In de gemeenteraad van Veenendaal is D66 vertegenwoordigd met twee raadsleden. Samen met de commissieleden vormen de raadsleden de fractie van D66.

3. Commissieleden

Commissieleden maken deel uit van de fractie van D66 en vertegenwoordigen D66 in vergaderingen van de raadscommissie. Voor D66 zullen Judah Teunissen en Geurt-Jan Ploeg deze posities vervullen.