Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling. Contact met de leden, organisatie van evenementen en activiteiten, en het coördineren van verkiezingscampagnes vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Commissieleden

Commissieleden maken deel uit van de fractie van D66 en vertegenwoordigen D66 in vergaderingen van de raadscommissie. Voor D66 zullen Perihan Özgül en Jelle Hordijk deze posities vervullen.

Raadsleden

In de gemeenteraad van Veenendaal is D66 vertegenwoordigd met een raadslid. Samen met de commissieleden vormen de raadsleden de fractie van D66.