Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 maart 2018

NLdoet: Handen uit de mouwen

Er is één ding belangrijker dan campagne voeren en dat is de handen uit de mouwen steken tijdens NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Daarom zijn Wil Lochtenberg, Coby van de Heuvel en Jeroen de Jong op 9 maart een dag gaan klussen bij de Dagcentrum De Ontmoeting van Reinaerde. Jeroen de jong schreef hierover het onderstaande verslag.

De Ontmoeting is een dagopvang in Veenendaal voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoewel kleinschalig met ruimte voor maximaal 50 cliënten, is er toch sprake van een gezellige drukte. En dat geeft, tijdens het doen van de klusjes, voldoende aanknopingspunten voor contact met de cliënten. Want hoewel er gewerkt moet worden (de tuin wordt opgeknapt voor het voorjaar en de zomer), komen we natuurlijk ook voor de gezelligheid. En dat kun je wel aan D66’ers overlaten.

Maar je krijgt ook een beeld hoe een dag er voor cliënten en begeleiders uitziet en wat de leuke en minder leuke kanten zijn. Tijd en aandacht zijn twee zaken die op gespannen voet staan met elkaar: De voor de cliënt zo belangrijke aandacht staat onder druk door gebrek aan tijd van de begeleiders. En hoewel De Ontmoeting een uitgangspunt heeft dat D66 erg aanspreekt, namelijk de eigen regie van de cliënt en zijn positie in de samenleving, kan je de mensen natuurlijk niet volledig aan hun lot overlaten. Daarom zijn vrijwilligers belangrijk! Help mee om mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel te laten uitmaken van een inclusieve samenleving.

D66 heeft de afgelopen raadsperiode het initiatief genomen om vrijwilligersorganisaties ruimhartiger (financieel) te steunen. Lees hier meer over de standpunten van D66 over zorg en vrijwilligerswerk.