Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 april 2019

Jaarlijks kinderraad en jongerendebat voor Veenendaal

D66 wil dat er in Veenendaal een jaarlijkse kinderraad (een raadsvergadering met basisscholieren) en een jaarlijks jongerendebat komt. D66 vindt het belangrijk dat kinderen al jong in aanraking komen met (lokale) democratie. Een  jongerenraad geeft jongeren niet alleen de gelegenheid om invloed te hebben op onderwerpen die jongeren aangaan, ook komen jongeren meer inzicht in hoe de (lokale) democratie werkt. Samen met middelbare scholen willen we plannen maken voor de organisatie van een jaarlijks jongerendebat.

Dit is een uitwerking van een november vorig jaar door de raad aangenomen motie van D66-gemeenteraadslid Roy Dielemans. ,,Jongeren zijn de toekomst van de lokale democratie en om die reden is het zinvol om democratische kennis en vaardigheden bij jongeren te stimuleren.”

Het volledige artikel staat in de Veenendaalse Krant d.d. 11-04-2019, https://veenendaalsekrant.nl/lokaal/kinderburgemeester-durft-veel-576692