Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 december 2020

In memoriam: Frederique (Rinie) Hofenk–van Beek

Rinie heeft veel betekend voor de afdeling D66 Veenendaal. Als lid van het eerste uur heeft zij jarenlang met een kleine club mensen de afdeling draaiende gehouden, toendertijd een gecombineerde afdeling, namelijk D66 Veenendaal-Rhenen. Wat in 1986 net niet lukte – het bemachtigen van een raadszetel – lukte in 1990 wel: Jaap Pilon en Ton Mosseveld kwamen in de gemeenteraad en zowel Rinie als haar man Gerrit vormden de steunfractie voor de raadsfractie. Zij deden dit met hart en ziel. Rinie was daarin op alle fronten actief. Zij was het die de fractie met name ondersteunde op de beleidsterreinen Milieu, Cultuur en Welzijn. Dat had effect: bij de raadsverkiezingen van 1994 haalde D66 maar liefst 5 zetels! D66 behoorde in één klap tot de grote partijen en deed serieus mee en mocht een wethouder leveren. Rinie kwam in de gemeenteraad, samen met haar man Gerrit, Ton Mosseveld en Ina Buiter-Brouwer. Rinie viel op door haar gedegen voorbereiding van de raadagendapunten. Zij lette op details in elk voorstel en niets ontging haar. Zij beet zich als een terriër vast in de materie en liet zich de kaas niet van het brood eten. Kritisch naar iedereen… ook naar haar eigen wethouder, Jaap Pilon. Zij was moeilijk van een ingenomen standpunt af te brengen, wat haar sierde, maar wat voor anderen die het compromis zochten niet altijd even makkelijk was.

Rinie zette zich met name in voor een aantal politieke punten:

  1. De bestuurlijke vernieuwing (transparantie en openheid). Zij kon er niet tegen dat zaken in achterkamertjes werden besproken of in de doofpot verdwenen;
  2. het dualisme, dat in die dagen expliciet in de politiek speelde was voor haar meer dan een overtuiging;
  3. op het beleidsterrein Cultuur zette zij zich steevast in voor de bibliotheek, de muziekschool, het vergroten van de capaciteit en het programma van theater De Lampegiet en voor beeldend kunstenaars;
  4. op het gebied van Volksgezondheid pleitte zij structureel voor de bereikbaarheid van de ziekenhuizen in de omgeving voor de inwoners van Veenendaal;
  5. op het gebied van Milieu pleitte zij voor de rol van milieuorganisaties. Haar ideaal was het realiseren van een milieukwaliteitsplan of milieubeleidsplan voor Veenendaal. Daarnaast wilde
    zij de activiteiten van het kringloopbedrijf steunen en stimuleren.

Rinie was een gedegen, enthousiast, eigenzinnig raadslid dat zich niet uit het veld liet slaan. Zij kwam geregeld met initiatieven die niet alleen gedurfd waren, maar tevens progressief. Veenendaal was toen misschien nog niet helemaal klaar voor de vooruitziende blik van Rinie Hofenk. Ondanks (toch wel) veel tegenwerking van andere politieke partijen heeft zij voor Veenendaal een aantal belangrijke initiatieven ontplooid waar de Veenendalers tot op de dag van vandaag de vruchten van plukken.
In 2010 was Rinie nog lijstduwer op de kandidatenlijst van D66 Veenendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wij zijn Rinie heel dankbaar voor haar jarenlange inzet voor D66 Veenendaal en haar tomeloze enthousiasme en interesse. Wij wensen haar dochters, schoonzonen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies. Zoals op haar rouwkaart te lezen is en haar zo mooi typeert: ‘Je had nog zoveel plannen.’