Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 februari 2009

Hondenpoep, jeugd(overlast) en parkeerproblemen, maar vooral: handhaving!

Dinsdag 10 februari jl vond op het Rembrandtcollege voor het Franse Gat en Boslaan e.o. een wijkavond voor bewoners plaats. Onder het mom: mensen maken de wijk, was ongeveer 4% van de bewoners/adressen ingegaan op de uitnodiging van het college.

De onderwerpen – ingebracht door de bewoners – werden als volgt ingedeeld:

1. Groen en reiniging

2. Verkeer en vervoer

3. Jeugd

4. Veiligheid en samenleving

Een aantal onderwerpen was toch wel ‘hot’:

Groen

Het groen in de wijk, de keuze hiervan, het ontbreken hieraan, niet onderhouden hiervan, het kwam allemaal aan bod. Wethouder Sanders gaf aan dat hier inderdaad diverse jaren op bezuinigd is. Bedoeling is dat hier wel meer aandacht aan besteed gaat worden. Er is een ‘ onderhoudsschema’ per wijk, dus het kan even duren voordat bepaalde plekken worden aangepakt.

Jeugd(overlast)

Een aantal bewoners gaf aan zich soms niet veilig te voelen door (het gedrag van) groepen jongeren. Zowel overdag als ’s avonds. Andere bewoners gaven aan dat dit de laatste tijd toch wel verbeterd was.

Parkeerproblematiek

Frustratie door het ontbreken van parkeerplaatsen en/of het hoge aantal auto’s per huis/straat, verkeerd parkeren, blokkeren van de weg etc. Met name de bewoners van de Sav. Lohmanstraat zat het hoog. Als u wel eens in deze straat komt weet u waar zij het over hebben ….. Waarschijnlijk is het niet eens mogelijk voor een ambulance of brandweerauto om deze straat in te komen.

Oplossing voor het parkeerprobleem was overigens snel gevonden: op de suggestie van een parkeervergunning (even voor de duidelijkheid: vanuit de inwoners) – met als concrete invulling ‘1e auto gratis, vanaf 2e betalen’ – werd eensluidend positief gereageerd.

Hondenpoep

Ergernis over hondenpoep was er ook. Verschillende bewoners gaven aan dat hondenbezitters zich niets aantrekken van het verplicht opruimen van de poep van hun viervoeter. ‘Dan ruim ik het zelf maar weer op’, aldus de reactie van een bewoner. Het gebrek aan handhaving zorgt ook voor ergernis. Wethouder Sanders gaf aan dat er evt. meer BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) kunnen komen. Ook wordt er gedacht aan het verplicht bij zich hebben van een zakje en schepje.

Ondergetekende gaf aan dat het rapport ‘Stop de Drollerantie’, inmiddels al 4 jaar geleden geschreven, en gebaseerd op DNA onderzoek van de poep, misschien toch geen gek idee is. (sterker, recent komen hier vanuit diverse gemeenten en partijen vragen over).

De opzet van de avond – geleid door 2 dames van een extern bureau – was op zich aardig. Ook wijkagenten, een aantal buurtvaders en Patrioniums Bouwvereniging waren aanwezig. Voor veel aanwezigen was het wel de eerste keer dat ze de wijkagent zagen. Eerder op de avond kwam ook meerdere keren de afwezigheid van de politie/wijkagent aan de orde. Deze laatste blijkt zich voornamelijk in buurthuis de Geut op te houden in plaats van zich in de hele wijk te laten zien.

Het was op zich een nuttige avond voor bewoners en college, en ik hoop dat er wat met de input van bewoners wordt gedaan. Want: niet alleen de mensen maken de wijk!

 

Coby van den Heuvel

D66 Veenendaal