Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 april 2021

Hoe gaan we met elkaar om?

Recent valt in het lokale nieuws en op social media een aantal onderwerpen op: windmolens waarvoor een plek gezocht wordt en waartegen inwoners in actie komen; ervaren overlast in een park wat leidt tot een petitie en tegelijkertijd een tegenpetitie. Een ondernemer die op weerstand stuit bij de gemeentelijke overheid, ondanks dat hij er alles aan gedaan heeft om de gemeente tegemoet te komen in haar wensen. Deze drie onderwerpen hebben een gemene deler: het gaat om de relatie tussen overheid en burgers; invloed van burgers op processen en besluiten van diezelfde overheid en tegelijkertijd ook over communicatie en verwachtingen over en weer.

In Veenendaal (en omgeving) hebben we te maken met diverse uitdagingen. De doelen die op het gebied van energie zijn gesteld, maken het noodzakelijk om te kijken naar alle mogelijkheden. Inclusief de inzet van windmolens. Maar: als afspraken regionaal worden gemaakt of de verantwoordelijkheid van een andere gemeente betreffen roept dat de vraag op welke invloed inwoners hierop kunnen uitoefenen. En hoe informeer je inwoners hierover?
Veenendaal is een compacte gemeente. Ruimte is schaars. Waarvoor is het park in de wijk waar je woont bedoeld? Voor natuurbeleving? Om de hond uit te laten? De levens van mensen raken elkaar letterlijk al snel, en als verwachtingen en invullingen hiervan sterk verschillen en als hinderlijk worden ervaren is de vraag hoe je hier als overheid mee om kunt gaan.
Veenendaal heeft als winkelstad een forse uitdaging. Door het online winkelen en daarbovenop de effecten van Covid-19, staat de retail fors onder druk. Maar wat ons betreft wordt in het voorgestelde detailhandelsbeleid een verkeerde óplossing’ gekozen door  zoveel mogelijk winkeliers uit wijken en aanloopstraten naar het centrum te krijgen. En als een ondernemer met een uniek concept voor Veenendaal komt, denk je dan als college actief met deze ondernemer mee? Of laat je het ambtelijk apparaat alles formeel afhandelen?
In het raadsprogramma wat de vier coalitiepartijen (ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal) hebben opgesteld is onder andere te lezen dat: de Veenendaler centraal staat en dat de behoeften in de samenleving uitgangspunt zijn; dat de collegeleden vertrouwen, verbinding en creativiteit bevorderen in de samenleving. “Wij roepen het college op om zich ook aan deze uitspraken te houden en zoveel mogelijk mee te denken en helder en duidelijk informatie te geven over ontwikkelingen die impact hebben op het leven van onze inwoners. Wat D66 betreft staat de overheid in dienst van de inwoners van Veenendaal. En niet andersom.” aldus D66-fractievoorzitter Youssef Boutachekourt.