Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Hoe denkt D66 over de Programmabegroting 2021-2024?

Vandaag wordt de programmabegroting voor 2021-2024 in de gemeenteraad besproken. Ter voorbereiding maakten alle partijen een filmpje, waarin onze fractievoorzitter Youssef Boutachekourt de aandachtspunten voor D66 uitlegt.

Deze punten zijn voor ons dus erg belangrijk:

  1. Gelijke kansen voor iedereen.
  2. Iedereen krijgt de zorg die ze nodig hebben.
  3. Duurzaamheid met bijbehorende vooruitstrevende ambities.
  4. Voldoende gemengd aanbod van betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen

In de raadsvergadering zelf focust Youssef met zijn bijdrage (volledige tekst) op vier voorstellen die hij als amendementen indient en die nauw aansluiten bij de punten waar D66 voor staat.

De vergadering is vanavond vanaf 19:30 te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente

Ambitieus duurzaamheidsbeleid

Het College stelt voor de ambitie “Veenendaal Energieneutraal 2035” volledig los te laten en richt zich op de maximale vertraging tot 2050. Dit is een verdubbeling van de resterende originele termijn van 15 jaar naar 30 jaar. D66 vindt dat onbegrijpelijk voor zo’n belangrijk onderwerp. Het College geeft hier een verkeerd signaal mee af aan de samenleving: er is in onze beleving geen sprake meer van enige ambitie op dit onderwerp met deze nieuwe termijn.

D66 wil dit besluit tot vertraging uit te stellen naar volgend jaar, omdat er dan meer zicht is op de wijkplanningen tot en met 2030 en de beschikbare bijdrages en subsidies vanuit het rijk en de EU. Dit geeft ook de tijd om naar een derde streefjaar te kijken: onze provincie heeft de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn. Omdat dit uitstel van de beslissing zonder kosten gemaakt kan worden zien we dan ook geen reden dat die beslissing al dit jaar in de programmabegroting te maken. We dienen daartoe dan ook een amendement in. 

Iedereen krijgt de zorg die ze nodig hebben

D66 pleit voor een effectieve zorgverlening, waardoor iedereen de zorg krijgt die nodig zij nodig hebben. Het College stelt vijf bezuinigingsmaatregelen voor in de jeugdzorg, D66 is kritisch op twee van die maatregelen.

Ten eerste het leveren van de goedkoopste of efficiënte voorzieningen: de termen worden beide gebruikt en dit is verwarrend. Maar bovenal vindt D66 dat bij het bepalen van een passende voorziening in eerste instantie gekeken moet worden naar de meest effectieve voorziening. Geven we de goede hulp? Daarna pas kan worden gekeken naar de efficiëntie, of kosten, van de voorziening. Zo voorkomen we dat goedkoop duurkoop wordt. Hiervoor is een amendement  ingediend.

Ten tweede is er de vierde bezuinigingsmaatregel: “Voor problemen en stoornissen van ouders geen behandeling en/of begeleiding vanuit Jeugdwet”. Bij D66  stelt in een amendement voor deze maatregel te schrappen, om de volgende redenen: de jeugdwet moet ervoor zorgen dat álle kinderen en jongeren gezond, kansrijk en veilig op kunnen groeien. De gemeente dient volgens die wet samenhangende hulp aan te bieden voor gezinnen – één gezin krijgt één plan met één regisseur. Zodoende hebben gemeentes de plicht jeugdhulp en ondersteuning aan te bieden ongeacht de oorzaak. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ staat bij D66 hoog in het vaandel. Het kan voor D66 niet zo zijn dat de gemeente kinderen en jongeren de kans ontneemt om in een veilige situatie op te groeien. 

Gelijke kansen voor iedereen

Tot slot dient D66 een amendement in dat zich richt op de lokale inclusieagenda. Als gemeente moeten wij zo veel mogelijk fysieke en sociale drempels wegnemen zodat mensen met een beperking volledig aan de samenleving deel kunnen nemen. Bij de ambitieuze doelstellingen in het raadsprogramma horen passende acties. D66 vraagt het College een aantal eenvoudige zaken in gang te zetten, zoals o.a. een evaluatie van de gehandicaptenparkeerplaatsen, het aanpassen van de helling en trap van het gemeentehuis en live ondertiteling van de live-uitzendingen van de raadsvergadering. 

Met beperkte middelen kunnen zo concrete stappen gezet worden in het verbeteren van de toegankelijk voor mensen met een beperking en geven we ook daadwerkelijk invulling aan de uitspraak “Iedereen doet mee”

Ten slotte

D66 ziet ook dat ook andere partijen met goede moties en amendementen zijn gekomen die wij steunen of mede indienen op thema’s, zoals Welzijn op recept, stageplekken voor MBO’ers en buitensport in de wijk