Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 april 2018

Geef energie (de) ruimte

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 april 2018 stond de Energievisie van de Regio FoodValley op de agenda. De acht FoodValley gemeenten hebben ieder een eigen ambitie om energieneutraal te worden. Om de doelstellingen te bereiken is regionale samenwerking op het gebied van ruimte en infrastructuur essentieel. Alhoewel in de Energievisie veel zaken benoemd worden, wordt er wel aangegeven dat er vooralsnog geen afspraken zijn gemaakt over de realisatie en verdeling van grootschalige energie-opwek in de regio, zoals de plaatsing van windmolens, zonnepanelen, e.d. D66 vindt dat Veenendaal het initiatief moet nemen om gesprekken te voeren om een ‘positieve energie’ te creëren binnen de regio.

Motie unaniem aangenomen

D66 Veenendaal heeft een motie ingediend om het College B&W op te roepen om met de andere gemeenten het gesprek aan te gaan om over de regionale inpassing van energiebronnen afspraken te maken. De motie, die mede ingediend werd door CDA, GroenLinks en de PvdA, werd unaniem aangenomen. D66-raadslid Roy Dielemans: “Gelukkig konden we na wat terughoudende reacties in de eerste termijn de gemeenteraad met voldoende argumenten overtuigen om juist als Veenendaal het voortouw te nemen om te komen tot regionale afspraken om energie letterlijk de ruimte te geven.”

Groene groei

D66 gaat voor schone groei. Groei die houdbaar is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. Een toekomstbestendige economie is schoon en gebouwd op de grote kansen die duurzaamheid biedt. Het gemeentelijke programmaplan Energieneutraal 2035 dat in de afgelopen periode door onze wethouder is opgesteld biedt deze kansen en bedrijven hebben deze terecht omarmd. Veenendaal moet ook een omslag maken naar de circulaire economie. Daarbij is het belangrijk om na te denken over de ruimtelijke inpassing van energiebronnen. Geef groen (de) ruimte!

Thema

Geef groen de ruimte

D66 pleit voor een duurzame samenleving. Daar hoort bij dat D66 zuinig is op het milieu en het overgebleven groen in en rondom Veenendaal. Daarbij wil D66 ruimte geven aan groen, niet alleen aan de rand van de stad, maar vooral daarbinnen waar het haar grootste waarde heeft.

We bieden ruimte aan groen en aan water. Groen is geen accessoire in het interieur van de stad: het heeft veel functies en biedt oplossingen voor de problemen die we het hoofd moeten bieden: toenemende regenval, hittestress en de verslechtering van de luchtkwaliteit. Groen draagt bij aan een gezonde stad. Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en filteren fijnstof uit de lucht.

Een groene omgeving verlaagt stress en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen en kinderen vaker buiten spelen. Groen zorgt voor een veilige en prettige leefomgeving voor inwoners.

Lees meer