Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 mei 2018

Fauna- en Maaibeleid

Het was een grote schok toen wij vandaag via berichtgeving van de Rijnpost vernamen dat er in Veenendaal-Oost door maaiwerkzaamheden bij de ‘Groene Grens’ problemen zijn ontstaan met de lokale fauna. Meerdere dieren zijn hierdoor in een benarde positie gekomen en moesten daadwerkelijk vluchten voor hun leven. Dit is een situatie die wij koste wat het kost willen voorkomen en daarom ook ten zeerste betreuren. Om deze reden heeft de fractie van D66 Veenendaal direct een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college betreffende de gang van zaken rondom het fauna- en maaibeleid binnen de gemeente Veenendaal.

Artikel Rijnpost: incident maaibeleid Dragonderweg in Veenendaal Oost

De volgende vragen zijn gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van de impact van het maaien van de openbare ruimte op de lokale fauna?
  2. Vanuit Staatsbosbeheer is het geen beleid om te maaien binnen het broedseizoen en dit wordt dan ook bij voorkeur voorkomen. Heeft Veenendaal hier gemeentelijke richtlijnen voor en zo ja, hoe is dit geregeld binnen onze gemeente?
  3. Bij hogere uitzondering zien we dat maaien wel nodig is binnen het broedseizoen. Indien dit het geval is, zien we dat er doormiddel van een faunacheck gekeken word naar broedplaatsen van kwetsbare soorten en er in mozaïekstructuur gemaaid wordt om schuilplaatsen te behouden. Is het college bereid om onderzoek te doen naar soortgelijke maatregelen om de eerder benoemde situatie te voorkomen en dit jaar nog met een voorstel rondom maaibeleid naar de raad te komen?

De fractie van D66 Veenendaal hoopt dat het college voortvarend te werk gaat om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Wij zien dan ook met belangstelling de beantwoording van onze vragen tegemoet.

Thema

Geef groen de ruimte

D66 pleit voor een duurzame samenleving. Daar hoort bij dat D66 zuinig is op het milieu en het overgebleven groen in en rondom Veenendaal. Daarbij wil D66 ruimte geven aan groen, niet alleen aan de rand van de stad, maar vooral daarbinnen waar het haar grootste waarde heeft.

We bieden ruimte aan groen en aan water. Groen is geen accessoire in het interieur van de stad: het heeft veel functies en biedt oplossingen voor de problemen die we het hoofd moeten bieden: toenemende regenval, hittestress en de verslechtering van de luchtkwaliteit. Groen draagt bij aan een gezonde stad. Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en filteren fijnstof uit de lucht.

Een groene omgeving verlaagt stress en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen en kinderen vaker buiten spelen. Groen zorgt voor een veilige en prettige leefomgeving voor inwoners.

Lees meer