Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 april 2018

Debat over het advies van de informateur – bijdrage D66

Donderdagavond 12 april sprak de gemeenteraad over het advies van de informateur, Wouter de Jong. Namens D66 leverde fractievoorzitter Nermina Kundić de volgende bijdrage.

Voorzitter,

We spreken vandaag over het advies van de informateur. Voordat ik inhoudelijk inga op dat advies wil ik graag de informateur bedanken voor zijn werk en zijn inzet. Dezelfde dank gaat uit naar de ambtelijke ondersteuning daarbij.

U zult begrijpen: ik sta hier niet als een gelukkig mens. Veel blijer was ik geweest als we nu zouden spreken over een mogelijke coalitie waar D66 deel van zou uitmaken. Ik geloof oprecht dat we de afgelopen jaar veel moois hebben gerealiseerd als coalitiepartij en ik was graag verder gegaan met dat werk, omdat ik geloof dat het nog niet af is. Maar daar kom ik nog op terug.

Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat mijn teleurstelling niet voortkomt uit het advies van de informateur. Hij heeft zijn werk gedaan, heeft goed geluisterd, samengevat en het advies dat hij ons heeft gegeven is, gezien de verkiezingsuitslag, een logisch advies. Of dit advies zich ook zal vertalen in een stabiele en eensgezinde coalitie wacht ik af.

D66 is een optimistische partij, met vertrouwen in de toekomst. Dat is niet eens een kwestie van standpunten of opinies. Het zit in ons DNA. Het kenmerkt D66’ers als politiek en maatschappelijk betrokken burgers. Als mens. Daarom heb ik ervoor gekozen om in het vervolg van mijn betoog mijn afwachtendheid te herformuleren als gelukswensen. Mijn twijfels in termen van hoop.

Ik wens de partijen die nu naar alle waarschijnlijkheid samen gaan spreken over een coalitie wijsheid toe. Ik wens ze productieve gesprekken toe. Een goede chemie en persoonlijke connectie. Ik wens de partijen die nu samen gaan onderhandelen en formeren onderling vertrouwen toe. Ik ben blij dat alle partijen een wethouderskandidaat naar voren hebben geschoven, en ik omarm het advies van de informateur dat deze wethouderskandidaten deel zouden moeten nemen aan de onderhandelingen.

Ik wens de partijen, in ieder geval VVD, SGP en ProVeenendaal toe dat zij een nog zo nieuw en jong onderling vertrouwen kunnen behouden en uitbouwen.

Ik hoop ook veel.

Ik hoop dat de ChristenUnie binnen deze nieuwe coalitie een even grote voorvechter van duurzaamheid en vergroening zal zijn als zij de afgelopen jaren was. Zoals we de partij ook landelijk kennen door het werk van onze plaatsgenote in de Tweede Kamer zit.

Ik hoop dat de SGP zich thuis zal voelen in een coalitie die niet tornt aan recent genomen besluiten over de zondagsvrijheid en hopelijk ook meer ruimte biedt voor evenementen op zondag.

Ik hoop dat de VVD ook in deze voorgenomen coalitie haar liberale karakter zal tonen, zoals zij dat in de afgelopen vier jaar heeft gedaan, maar wat in de vier jaar daarvoor, in een andere coalitie met CU, SGP en een lokale partij bijna verloren leek.

En ik hoop dat het ‘open bestuursstijl’ waaraan volgens de informateur alle partijen hechten ook open blijft en dat het geheim houden van de verslagen van informatiegesprekken geen voorbode is voor de toekomst.

Tenslotte, voorafgaand aan de gesprekken die wij hier vandaag voeren, herinner ik de straks onderhandelende  partijen vast aan twee belangrijke ambities voor de lange termijn. Ambities die wij de afgelopen vier jaar hebben uitgesproken en waaronder alle vier de partijen hun handtekening hebben gezet. De ene is het huisvestingsplan voor het onderwijs. Ook scholen en maatschappelijke partners rekenen erop dat u zich blijft inspannen om de afspraken die daarin zijn gemaakt te realiseren. En natuurlijk heb ik het over de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Er is geen grotere uitdaging voor onze samenleving dan het tegengaan van de opwarming van de aarde. En Veenendaal heeft daaraan een bijdrage te leveren. Inwoners staan hierachter. Bedrijven willen hiermee verder, en ik reken erop dat het gemeentebestuur hier onverdroten aan blijft werken.

Voorzitter, als de onderhandelaars straks aan tafel gaan zitten, de deur achter zich dicht trekken en gaan praten, dan vertrouw ik erop dat zij dat doen in de overtuiging dat Veenendaal een stabiel, ambitieus en betrouwbaar bestuur nodig heeft.

Ik wens, nogmaals, de onderhandelende partijen veel wijsheid, dank de informateur en kijk uit naar het volgende debat en de debatten die erop zullen volgen.