Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

D66 steunt kwaliteitsimpuls Rembrandt College

Veenendaal heeft met het Rembrandt College een voortgezet onderwijs dat openbaar is. Leerlingen met verschillende achtergronden komen op deze school samen en genieten op een prettige manier onderwijs. D66 Veenendaal koestert deze school.

Voor D66 staat de kwaliteit van onderwijs voorop. Om deze reden moet een school continu kunnen werken aan kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen op onderwijsgebied. Leerlingen hebben hier recht op. Momenteel is het College bestuurlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze school. D66 steunt het standpunt van het College dat de school verzelfstandigd moet worden middels het instellen van een Raad van Toezicht. Een school met deskundige leden in zo’n raad zorgt voor een extra kwaliteitsimpuls.

Gelet op het belang van deze school voor Veenendaal en haar omgeving verzoekt D66 het College om ook na de verzelfstandiging nauw samen te werken met de school en de gemeenteraad hierin mee te nemen.