Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2020

D66 pleit voor vrijheid van schoolkeuze en ruimte voor openbaar onderwijs

In de raadsvergadering van 15 oktober 2020 stond het Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs 2021-2024 (IHP) op de agenda. In het voorstel is een zogenaamd wijkgebonden toelatingsbeleid opgenomen, oftewel een inperking van de vrijheid van keuze van ouders om een school uit te kiezen die bij hun kind past. Tevens dient een groot aantal leerlingen van de openbare school het Ontmoetingshuis te verlaten en zal verspreid worden gehuisvest elders in Veenendaal.

Bezorgde ouders uit Veenendaal-Oost van basisschool de Bron en Balans alsook het schoolbestuur en medezeggenschapsraad van Balans lieten al eerder weten niet blij te zijn met dit voorstel. In tegenstelling tot andere schoolbesturen ondertekende WereldKidz Balans het IHP dan ook niet.

D66 fractievoorzitter Youssef Boutachekourt: “Voor D66 staat kwaliteit van onderwijs voorop en passende huisvesting is daar een essentieel onderdeel van. Wij kunnen niet instemmen met de inperking van de vrijheid voor ouders om een school te kiezen die bij hun kind past. Tevens is het absoluut onwenselijk dat een school op een dergelijke manier verspreid zal worden in Veenendaal. Je zult als ouder je kinderen dagelijks op meerdere locaties moeten halen en brengen omdat zij op verschillende locaties les krijgen.”

Een voorstel van meerdere oppositiepartijen – waaronder D66 – in de raad om in overleg met schoolbesturen tot een oplossing te komen en de vrijheid van schoolkeuze niet in te perken, haalde helaas geen meerderheid. “Aangezien het IHP 2021-2024 wat D66 betreft absoluut tot een aantal ongewenste effecten leidt en tevens wat ons betreft niet ‘af’ is, konden we helaas niet instemmen met het voorstel. Wij zullen ons in Veenendaal echter blijven inzetten voor passend onderwijs voor kinderen en keuzevrijheid voor hun ouders!” aldus Youssef Boutachekourt.