Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 april 2021

D66 pleit voor vrijheid van ondernemers

In april wordt door de raad het voorstel Vaststelling Actualisatie Detailhandelsbeleid 2021-2025 besproken. Het college stelt in dit voorstel voor om alleen in de aangegeven en strak afgebakende locaties (in het centrum en lokale winkelcentra) vestiging van winkels toe te staan, en dus niet meer op andere locaties zoals op dit moment wel het geval is in Veenendaal.

Als gevolg van de ontwikkeling van het online winkelen – wat door de coronamaatregelen alleen maar is versneld – heeft Veenendaal moeite om het centrum aantrekkelijk te houden. De leegstand is bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. D66 begrijpt dat op deze ontwikkelingen geanticipeerd dient te worden en is uiteraard groot voorstander van een bruisend en aantrekkelijk centrum, maar vind de gekozen oplossing van het college niet de juiste. “Het college legt met dit voorstel forse beperkingen op aan ondernemers. En het niet meer toestaan van detailhandel heeft ook grote impact op de leefbaarheid in wijken. In bijvoorbeeld het Franse Gat zou dan alleen het Dr. S. de Bruïneplein overblijven als locatie, terwijl het juist aantrekkelijk is voor buurtbewoners om ook de winkels op de Patrimoniumlaan te kunnen bezoeken. Nog even los van het feit dat inwoners vaak juist voor een huis gekozen hebben in een levendige omgeving met diverse voorzieningen!’ aldus D66-fractievoorzitter Youssef Boutachekourt.
Het detailhandelsbeleid in Veenendaal zou voor ondernemers juist een stimulerende en faciliterende werking moeten hebben in plaats van het opleggen van veel beperkingen. D66 zal daarom pleiten voor meer vrijheid en mogelijkheden voor ondernemers en voor het behoud van winkels in woonwijken en aanloopstraten.

Lees hier de bijdrage van Youssef Boutachekourt in de commissievergadering van 13 april 2021