Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

D66 pleit voor gelijke kansen, zorg op maat, duurzaamheid en een gemengd woningaanbod

Vanwege de grote impact van het coronavirus op de samenleving en de gemeentelijke financiën is door het college besloten om dit jaar een kaderbrief te presenteren i.p.v. de gebruikelijke kadernota. D66 Veenendaal heeft gezien de omstandigheden begrip voor dit besluit.

Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2021-2024 wordt de gemeenteraad gevraagd richtinggevende uitspraken en aandachtspunten mee te geven aan het College ten aanzien van het (financiële) beleid voor 2021 en de daaropvolgende jaren. D66 constateert dat naast een volksgezondheidcrisis ook een economische en financiële crisis is ontstaan waardoor de overheid alle zeilen moet bijzetten om zaken op orde te krijgen. Zo vraagt dit van de gemeente Veenendaal dat zij hierin belangrijke keuzes moet maken.

Voor D66 zijn de volgende vier speerpunten leidend m.b.t. het maken van de juiste keuzes.

  1. Gelijke kansen voor iedereen in o.a. het onderwijs, arbeidsmarkt en woningmarkt. Sociale ongelijkheid moet worden bestreden.
  2. Zorg gericht op kwaliteit van leven waarbij mensen zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven en vrijwilligers, mantelzorgers en professionals optimaal ondersteund worden.
  3. Een samenleving waarin duurzaamheid en milieu centraal staan en de klimaatdoelstellingen gerealiseerd worden.
  4. Gemengd aanbod van betaalbare en duurzame koopwoningen en sociale huurwoningen in wijken.

D66 is bezorgd dat deze speerpunten vanwege de coronacrisis onder druk komen te staan. We verzoeken het College deze belangrijke punten mee te nemen in de verdereuitwerking van de kaderbrief. Deze uitwerking ziet de partij graag terug in de programmabegroting 2021-2024.