Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2020

D66 pleit voor effectieve hulpverlening in jeugdzorg

In de raadsvergadering van 5 (en 9) november stond de Programmabegroting 2021- 2024 op de agenda. Een belangrijk document omdat hierin de gemeentelijke financiën van de komende jaren wordt besproken. Tijdens de behandeling van deze Programmabegroting heeft D66 Veenendaal een aantal voorstellen gedaan wat betreft de uitgangspunten voor de jeugdzorg in Veenendaal.

Het college stelde namelijk voor om een aantal bezuinigingsmaatregelen door te voeren in de Jeugdzorg, waaronder die van passende voorzieningen. Het college beschrijft deze voorzieningen slechts als ‘goedkoopste of efficiënte voorzieningen’. D66 vindt dat bij het bepalen van een passende voorziening niet alleen gekeken moet worden naar de meest efficiënte maar vooral ook naar de meest effectieve voorziening. Oftewel, eerst komt de vraag maken we de juiste keuzes (de effectiviteitsvraag) en daarna volgt de vraag doen we dit op juiste manier (de efficiency vraag). Op deze manier voorkomen we dat goedkoop duurkoop wordt zowel op de korte termijn als op de lange termijn.

Een voorstel van D66, samen ingediend met CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ProVeenendaal om de ‘meest effectieve en efficiënte voorziening’ als leidend principe te nemen voor de jeugdzorg, werd unaniem aangenomen. D66 fractievoorzitter Youssef Boutachekourt: “Voor D66 staat kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg centraal. Het kan niet zo zijn dat op voorhand wordt uitgegaan van de goedkoopste oplossing. Juist voor kwetsbare jongeren is het belangrijk dat zij de zorg krijgen die het beste past in hun situatie cq aansluit bij hun behoeften.”

Een tweede voorstel van D66, om de bezuinigingsmaatregel te schrappen die te maken heeft met het niet meer aanbieden van behandeling en/of begeleiding aan kinderen indien de oorzaak van de problemen ligt bij de ouders, haalde helaas geen meerderheid. Youssef Boutachekourt: “D66 maakt zich zorgen dat met de invoering van deze maatregel de gemeente kinderen en jongeren de kans ontneemt om in een veilige situatie op te groeien.”