Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021

D66 pleit voor behoud slangentoren brandweerkazerne

In de raadsvergadering van 21 januari a.s. staat het onderwerp ‘Vernieuwing van de brandweerkazerne, verplaatsing wijkservice en herontwikkeling woningbouw’ op de agenda. Het college stelt volledige nieuwbouw van de kazerne voor. Tegelijkertijd wordt met dit besluit ‘Wijkservice’ verplaatst naar een nieuw te bouwen locatie aan de Wageningselaan.

Bij het raadsvoorstel zijn voor de vernieuwing van de brandweerkazerne een aantal scenario’s opgenomen. Voorkeur van de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) heeft het scenario waarin gekozen wordt voor zowel deels renovatie als deels nieuwbouw, behoud van de slangentoren en maximale ontsluitingsruimte bij de vernieuwde kazerne. Voorkeur van het college is nieuwbouw van de brandweerkazerne en woningbouw direct achter en naast de kazerne.
De brandweerkazerne is eerder opgenomen op een zogenaamde historische waardenkaart van Veenendaal. Dit is een inventarisatie van panden die van historische betekenis zijn en/of architectonische waarde voor Veenendaal hebben. Op deze kaart staan bijvoorbeeld ook de huizen van de Dennenlaan die nu gesloopt gaan worden.

D66 is van mening dat er op zijn minst moeite gedaan zou moeten worden om zoveel mogelijk historische elementen mee te nemen bij eventuele nieuwbouw. Dat laatste – complete nieuwbouw in plaats van (gedeeltelijke) renovatie lijkt bij de meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad de voorkeur te hebben. Uiteraard zal de brandweerkazerne moeten voldoen aan de eisen van deze tijd, maar dat sluit ons inziens niet uit dat ook historische elementen en karakteristieken meegenomen zouden kunnen worden bij de planvorming en -uitvoering. De slangentoren is inmiddels bijna uniek in Nederland en werd vroeger gebruikt bij het drogen van de slangen waarmee de brandweer haar werk deed.

Schaduwraadslid Jelle Hordijk: “Wij begrijpen dat voor de kazerne op zijn minst renovatie en vernieuwing nodig is en dat de veiligheid van de inwoners van Veenendaal niet in gevaar zou moeten komen. Maar het zou mogelijk moeten zijn om zowel aan de moderne eisen te voldoen, waar mogelijk woningbouw te realiseren en toch een stuk erfgoed in Veenendaal te behouden. Daarom zullen wij als D66 dan ook een voorstel doen om de slangentoren en zoveel mogelijk historische en karakteristieke elementen te behouden en/of terug te laten komen bij de plannen en uitvoering hiervan. Wij blijven ons inzetten voor het cultureel erfgoed in Veenendaal!”