Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2007

Andere overheid?

De gemeenteraad van Veenendaal heeft in de raadsvergadering van februari met een krappe meerderheid (16-15) ingestemd met 4-5 lagen hoogbouw tegenover tuinen aan de Wilhelminastraat. Een krappe meerderheid, die tot stand is gekomen na een dubieuze stemronde.

Coby van den Heuvel van D66 Veenendaal schreef er een brief over, die geplaatst werd in de Rijnpost.

De gemeenteraad van Veenendaal heeft in de raadsvergadering van februari met een krappe meerderheid (16-15) ingestemd met 4-5 lagen hoogbouw tegenover tuinen aan de Wilhelminastraat. Een krappe meerderheid, die tot stand is gekomen na een dubieuze stemronde, waarin een VVD-er een prominente rol vervulde. Na aanvankelijk de stemming op 15-15 houdende wordt na de vergadering door het college in al haar wijsheid besloten dat de (verlate) stem die tot een uitslag van 16-15 komt, meegeteld kan worden ‘omdat de procedures niet voorzien in dit soort gevallen’ of iets met een dergelijke strekking. Wetende dat 2 potentiele tegenstemmers bij deze – voor de bewoners van de Wilhelminastraat – zeer belangrijke stemming niet aanwezig zijn (ik hoop overigens met zeer belangrijke redenen!).

Hoe is het mogelijk dat door het college het item van hoogbouw aan de Wilhelminastraat op zo’n manier door de gemeenteraad wordt geduwd? En hoe is het mogelijk dat op zo’n manier de hoogbouw de bewoners van de Wilhelminastraat door de strot wordt geduwd? En voor de goede orde: tegen eerder gemaakte afspraken in! En nog vragen politici zich af waarom de ‘burgers’ (het woord alleen al impliceert uiteraard afstand) zich niet zo betrokken voelen bij de politiek.

Persoonlijk vind ik het een schande dat deze beslissing op zo’n klunzige manier tot stand kan komen. Het straalt totale desinteresse uit naar de bewoners van de Wilhelminastraat, maar eigenlijk ook naar alle inwoners van Veenendaal. De rol van het college bij het ‘ bordeelprobleem’ lijkt trouwens ook een dubieuze. Hoe kan er nu een geheimhoudingsplicht aan de gemeenteraad worden opgelegd voor zo’n onderwerp? Tevens lijkt het erop dat het bordeel ook bij de omwoners van de beoogde nieuwe bordeellocatie door de strot geduwd gaat worden. Ik vind persoonlijk een industrieterrein voor een bordeel een prima locatie. Geen overlast voor omwonenden en uitbreidingsmogelijkheden te over. Ik ken het klanten profiel van de klanten van ‘ Xandra’ niet, maar ik neem aan dat de meeste klanten de auto ’pakken’, dus op een industrieterrein lijkt me de mogelijkheid van een parkeerterrein ook mooi meegenomen.

In het programma (2006-2010) van dit college is opgenomen dat men in Veenendaal zal streven naar een ‘ andere overheid ’ waarin ‘uitgangspunt is dat de burger centraal staat’. Dit betekent mijns inziens dat het college de omstreden stemming van hoogbouw aan de Wilhelminastraat niet geldig kan laten zijn. Anders is het college wat mij betreft volkomen ongeloofwaardig.

Coby van den Heuvel D66 Veenendaal